Montessori an Answer for Adolescent

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

My, członkowie zespołu Warsaw Montessori Middle School (WMMS) uważamy, że pamięć sensoryczna, która kształtowana jest w środowiskach zarówno naszej młodszej młodzieży (12-15 lat) jak i tej starszej (15-18 lat) (uprawa produktów żywnościowych we własnych ogrodach / uprawa warzyw, hodowla zwierząt, na przykład kur znoszących jajka, pszczół dających miód, kóz dających mleko, uczestnictwo w prawdziwych i znaczących projektach gospodarczych, takich jak prowadzenie kuchni oraz w projekcie, który nazwiemy „lunch shop” – lekcja mikroekonomii, warsztat stolarski, działania public relations, prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, projekty związane z gościnnością, wyrażaniem siebie poprzez muzykę, poezję, sztukę oraz wiele innych) będzie w pełni i nieprzerwanie stanowić dla nich źródło informacji i wzmacniać ich rozwój.

Wierzymy, że budowanie społeczności stabilnej, odpowiedzialnej i zorientowanej na stałą współpracę spełni potrzeby rozwojowe młodzieży w tym wieku oraz otworzy przed nią kolejne drzwi na drodze do dojrzałości i dorosłości.

Wartości, które promujemy i które przejmują nasi uczniowie uczestniczący w programie Montessori dla młodzieży to:

 • odpowiedzialność osobista i przywództwo,
 • uczciwość
 • sprawiedliwość
 • współczucie
 • prawość.

Potrzeby młodzieży, które będzie zaspokajać WMMS:

 • ochrona w czasie wkraczania w dorosłość,
 • zrozumienie społeczeństwa (świata dorosłych), w które wkroczą,
 • zmniejszenie zainteresowania nauką we wczesnych fazach dorastania przy jednoczesnej presji na nabywanie wiedzy i doświadczeń niezbędnych do życia młodemu dorosłemu,
 • wrażliwość na wszelkie formy krytyki, na wygląd fizyczny (oraz wygląd członków rodziny).

Proponujemy zaspokajanie tych potrzeb zapewniając:

 • grupę społeczną z ustaloną organizacją i obowiązkami zarówno szkolnymi, jak i codziennymi,
 • plan pracy społecznej obejmujący rzeczywiste i znaczące doświadczenia, dające poczucie niezależności ekonomicznej,
 • doświadczenia w kontaktach z dorosłymi będącymi wzorami do naśladowania, specjalistami i ekspertami w wielu dziedzinach życia,
 • interakcję z takimi dorosłymi,
 • uczestnictwo w pracach administracyjnych – dzieci w wieku 3-6 lat potrafią już zadbać o czystość w swoim otoczeniu, dlatego możliwe jest powierzenie młodzieży obowiązków związanych z organizacją i rozwojem większego środowiska i odpowiedzialności za jego utrzymanie.

Damy naszej młodzieży dostęp do otwartych i niezmienionych działalnością człowieka terenów – zielona szkoła i wycieczki w góry w szkole podstawowej stanowią fundament do nabywania większych doświadczeń podczas wycieczek planowanych i organizowanych na poziomie gimnazjalnym, w których uczniowie będą odpowiedzialni za:

 • wybór celu,
 • środki transportu i zakwaterowanie,
 • przygotowywanie i planowanie posiłków.

Program naszej WMMS powstał w celu zaspokojenia potrzeb:

 • poznawczych,
 • fizycznych,
 • społecznych,
 • potrzeb związanych z rozwojem etycznym zbuntowanych nastolatków.

Niezaspokojenie tych potrzeb może prowadzić do:

wyobcowania z życia szkoły,

obniżenia poziomu samooceny i poczucia przynależności,

prób podejmowania działań destrukcyjnych, w tym wagarów i użycia narkotyków (oraz niechcianych ciąż, chorób przenoszonych drogą płciową, stosowaniem substancji odurzających, problemów żywieniowych i samobójstw).

Biorąc pod uwagę zmienne warunki ekonomiczne i polityczne w naszym społeczeństwie, młodzi nastolatkowie stają przed problemem nieprzystosowania do przyszłego dorosłego życia w dwudziestym pierwszym wieku.

Montesoriańskie programy szkolne dla młodszej młodzieży wkraczają w życie społeczności i dają uczniom możliwość uczestnictwa w rozmaitych zajęciach i doświadczeniach, które nigdy nie będą możliwe w tradycyjnej szkole.

Montessori Middle Schools przygotują młodzież do wkroczenia w świat edukacji na szczeblu uniwersyteckim z należytym przygotowaniem typowym dla uczniów, którzy odnieśli sukces.

Absolwenci Montessori Middle School są często uznawani przez nauczycieli i dyrekcje szkół za najzdolniejszych uczniów w nowo tworzonych klasach.

Jesteśmy przekonani, że okres dorastania nie stanowi problemu – dla nas, Montessoriańczyków, jest wielką szansą!

NASZE PLACÓWKI

 • Grupy Maluszkowe
  wiek: 12m - 2,5

  • Montessori Toddler School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Montessori Toddler School
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
 • PRZEDSZKOLA
  wiek: 2,5 – 5/6

  • Casa dei Bambini Warsaw Montessori
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
  • Casa dei Bambini Izabelin
   ul. Szkolna 16,
   05-080 Izabelin
   www
 • SZKOŁY
  wiek: 5/6 – 18

  • Warsaw Montessori School
   ul. Szwoleżerów 4,
   00-464 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori Middle School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori High School
   ul. Pytlasińskiego 13a,
   00-777 Warszawa
   www
  • Montessori Farm School
   Białka 155,
   21-300 Białka
   www