Polityka prywatności

1. CDBWMS Children’s House Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby ochronić prywatności Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.wmf.edu.pl (dalej jako: „Serwis”).

2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest CDBWMS Children’s House Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szwoleżerów 4, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000386733, posiadający numer NIP: 701-029-79-33 (dalej jako: „Administrator”).

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu ( dalej jako „Użytkownicy”) przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, zapewnienia sprawnego jego funkcjonowania, oraz do celów marketingowych Administratora.

4. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz realizacji celów określonych w punktach 3-5.

7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

8. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

a) dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników,
b) generowanie statystyk oglądalności podstron Serwisu,

9. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych i statystycznych.

10. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich technicznych i administracyjnych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Pomimo, iż Administrator dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet.

Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na office@warsawmontessori.edu.pl

11. Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: office@warsawmontessori.edu.pl.

NASZE PLACÓWKI

 • Grupy Maluszkowe
  wiek: 12m - 2,5

  • Montessori Toddler School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Montessori Toddler School
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
 • PRZEDSZKOLA
  wiek: 2,5 – 5/6

  • Casa dei Bambini Warsaw Montessori
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
  • Casa dei Bambini Izabelin
   ul. Szkolna 16,
   05-080 Izabelin
   www
 • SZKOŁY
  wiek: 5/6 – 18

  • Warsaw Montessori School
   ul. Szwoleżerów 4,
   00-464 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori Middle School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori High School
   ul. Pytlasińskiego 13a,
   00-777 Warszawa
   www
  • Montessori Farm School
   Białka 155,
   21-300 Białka
   www